Pelsjegere, bjørnejakt og steinalderfunn i unik bok om Vennesla

foto