Fotominnet: Gamle Hunsfoss skole ble jevnet med jorden

foto