Vil fortsatt legge ned: – Få barn og unge som benytter tilbudet