Fotominnet: Noen av bygdas ivrige orienteringsløpere

foto