Pandemien til tross – et flott lite tog fikk vi likevel