Fotominnet: Tore, Tom Egil og Tor ute på tur

foto