Fotominnet: Svein og Alf teller for harde livet

foto