Fotominnet: Kremen av lokale musikere på 1990-tallet