Den lange veteranbilkortesjen snirklet seg rundt i hele bygda