Fotominnet: Jo, vi har hatt kameler i Vennesla

foto