– Det er rart at dette er livet min far og bestefar levde