Fotominnet: Klare for å bade ved Langevollsbukta

foto