Sa ja til å la han skille ut tomt til datteren – var dundrende uenig og anket saken til kommunestyret