Får bygge garasje selv om den blir «for stor»

foto