Sa ja til at det gamle bo- og behandlingshjemmet blir rustet opp til åtte leiligheter

foto