Kjøp og salg av eiendommer for mer enn 100 millioner i januar

foto