Utsatte saken for å hjelpe søker – nå vil kommunen avslå ny søknad

foto