Sa nei til mulig åpning av ulovlig leilighetsbygg

foto