I januar ble det kjøpt og solgt eiendommer for 76 millioner kroner