Etter han justerte på garasjens utseende får han lov til å bygge

foto