Utbygger ber politikerne omgjøre parkeringsvedtaket sitt – sameie er helt uenig