Pålagt å betale for nytt avløpsanlegg – nå kan de få utsatt byggingen

foto