Skal gjøre stort inngrep i elva – fikk klar beskjed om hva naboene mente