Søker om å endre garasje, da bygget fra 2010 ikke er godkjent

foto