Fikk ja til avkjørselen av politikerne – rådmannen sier nei til vei og hus på eiendommen