Vil bygge ned beiteområde til drivhus for å selge blomster og stauder