Mener planen for det store leilighetsbygget i sentrum nå kan godkjennes tross naboprotester