Eiendomssalg for nesten 80 millioner kroner i oktober