I august ble det kjøpt og solgt eiendommer for 104 millioner kroner

foto