Kjøp og salg av eiendom for nesten 146 millioner kroner i november og desember