Kjøp og salg av eiendom for 78 millioner kroner i april