FIKK JA: Politikerne var enige i at kommunens argumenter ikke holdt i denne saken. Foto: Per-Øyvind Nordberg

Mener kommunen har argumentert usaklig – nå fikk grunneier endelig ja til avkjørsel til huset

Politikerne skjønte lite av argumentasjonen til kommunen i saken, og ga søker medhold i klagen.

– Jeg har lest denne saken to, tre og fire ganger og jeg skjønner ikke argumentasjonen til administrasjonen her, sier Torhild Røsand (Sp), da Bygg- og miljøutvalget torsdag behandlet klagesaken om en avkjørsel på Tjomsås på Øvrebø.

Politikerne var tidligere på dagen på befaring på tomten sammen med grunneier som ønsker å sette opp et bolighus cirka 130 meter inn på tomta fra veien.

– De argumenterer med riksvei 9 og at den er trafikkfarlig. Og det stemmer jo det, men de ungene som skal bo der skal ikke ned til riksvei 9. Skolebussen går til og med inn på Tjomsåsvegen. Manglende lys og rekkverk er noe kommune må ordne, da det er kommunal vei, sier Røsand oppgitt.

Hun la fram et forslag på vegne av Sp og KrF om at klagen til grunneier tas til følge.

Merkelig uttalelse

– Jeg er helt enig med Torhild her. Jeg stusser veldig over saksframlegget, og det virker som at uttalelsen fra oppvekstsjefen er tatt ut av løse lufta, da det ikke er noen skolebarn som skal gå på veien her. Samtidig er det en avkjørsel vi behandler i saken. Ikke en vei. Jeg tenker dette kanskje blir litt gal rekkefølge, sier Eirik Hodnemyr (KrF).

Saksbehandler i Vennesla kommune Daniel Angelstad sier at når en avkjørsel skal vurderes må den vurderes etter hva den skal brukes til. Om det er bolig eller næring for eksempel.

– Det er snakk om ett hus her. Trafikken på denne veien vil ikke øke stort av det. Så jeg tenker at denne veien trolig burde vært sikret bedre for lenge siden uansett. Dette ene huset bør ikke bety noe. Det hadde vært annerledes om det var snakk om et nytt boligområde, påpeker Harald Rønning (KrF).

FIKK SAGT SITT: Thor Olav Reiersdal møtte Bygg- og miljøutvalget på befaringen på Tjomsås torsdag. Foto: Per-Øyvind Nordberg

Møtte utvalget

Grunneier Thor Olav Reiersdal møtte utvalget da de var på befaring på tomta torsdag morgen.

– Det har vært en lang prosess og vi følger kommunen motarbeider oss i dette prosjektet. Det virker som de leter med lykt og lupe for å finne noe som kan sette en stopper for prosjektet, sier han til utvalget.

– Jeg er provosert og oppgitt over hvordan vi har blitt møtt av kommunen i denne saken. De sier at det mangler gatelys her. Det var tre gatelys her, hvor det ene var noe vi fikk etter et makeskifte hvor kommunen fikk en del jord mot at de satt opp et gatelys de også skulle vedlikeholde. Men nå er alle gatelysene vekk. Så å argumentere med dette blir for meg veldig rart, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Politikerne var enige om at Reiersdal skulle få bygge avkjørselen sin og stemte enstemmig for å godkjenne klagen hans.