foto
Skisland: Olav Nilsen (62), Sverre Nilsen (99,5), og Kristian Myhre (30), stolte eiere av en Opel Rekord 1960 modell. Foto: Klara Turid Fidje

Når Sverre (99) fyller 100 år, drar han på fest i sin aller første bil