foto
– Selv om jeg er ufør, fikk jeg beholde enkeltmannsforetaket mitt. Det er Ole Louis Lilløy glad for. Foto: Christopher Johansen

– Nå er livet godt, men jeg har brukt ett år på trene meg opp igjen