annonse

Oppdaget hærverk renseanlegg

Ødelagt
Ødelagt: Flere at taksteinene har blitt knust. (Foto: Vennesla kommune)

+ Noen har ødelagte en rekke taksteiner på renseanlegget på Homstean.

  • Per-Øyvind Nordberg

I midten av november oppdaget kommunen at mange av taksteinene på renseanlegget på Homstean var blitt knust. Det er så langt uvisst hvem som står bak. Lensmannen i Vennesla Frode Forslund har ikke sett saken ennå, og kjente ikke til saken da avisen snakket med ham om det.

I en e-postutveksling mellom en byggmester og kommunen anslår de at kostnadene for å fikse taket vil komme på mellom 10-20.000 kroner. Saken er anmeldt av kommunen.

per-oyvind@venneslatidende.no