annonse

Ønsker å bli tipset om skrotnisser

Vil forskjønne
Vil forskjønne: Vil forskjønne: Leder i bygg- og miljøutvalget, Solveig Robstad, vil slå ned på det hun kaller private søppelfyllinger og ekstremt rot på eiendommen. Robstad sier hennes utvalg har en plikt til også å jobbe med miljøsaker. (Foto: )

Bygg- og miljøutvalget vil forskjønne bygda, og ber om tips om rotete eiendommer. – Det er ikke nødvendig å ha alt skrot og skrammel liggende, sier leder Solveig Robstad.

  • Av Anne Jeppestøl Engedal

– Det er femti år siden alle hadde si egen røys. Nå er vi så heldige at vi kan levere skrotet gratis, sier leder i bygg- og miljøutvalget, Solveig Robstad, som mener hennes utvalg har en plikt til å påse at det ikke drives miljøkriminalitet. – Vi vil få ryddet litt opp, forteller Robstad, som ikke synes det er stas når folk begynner å samle på gamle kjøleskap og traktorer.
Ifølge Robstad er det både unødvendig og frekt overfor naboene å la det se ut som ei slagmark rundt huset. Ofte vil det også lekke gift ut i naturen.
– Det er ikke nødvendig å ha alt skrot og skrammel liggende. Vi vil se på dette med ulovlige søppelfyllinger, og se på dem som har det altfor rotete. Vi begynner med det ekstreme, legger Robstad til.

Økende problem

Det er kommunen som er forurensingsmyndighet i saker som omhandler skjemmende avfall, som lagrede biler. Bygg- og miljøutvalget ble i forrige møte orientert om hvilke plikter og sanksjonsmuligheter kommunen har. Utvalget har allerede sett seg ut en eiendom på Sandrip som det nå har bedt kommunens administrasjon ta tak i.
Ifølge Statens Forurensningstilsyn er det et økende problem i hele landet at brukte biler blir lagret over tid, til fare for miljøet og til sjenanse for omgivelsene. Det er i slike tilfeller ikke eierens syn på saken som er avgjørende for om hvorvidt bilene skal anses som avfall.

– Send inn klage

Robstad mener problemet med rotete eiendommer blir ekstra belastende i tettbebygde strøk. Hun mener enkelte eiendommer er så stygge og skjemmende at det faktisk forringer nabotomtene.
– Vi oppfordrer til å sende inn klage hvis folk ser det. Det går på det visuelle.
– Men er du ikke redd for at dette kan føre til dårlige naboforhold?
– Hvis noen har det sånn at alle naboene reagerer på det, så får de heller bare bli sure.
– Hvordan vil dere konkret gå fram?
– Vi vil prøve med det gode først. Vi har et reelt ansvar for at dette blir gjort, sier Robstad, og forklarer at det først vil bli sendt et brev med pålegg om opprydning. Neste skritt kan være at kommunen selv rydder opp, og sender regninga til eier.
Hun hevder det er mange som dumper avfallet sitt i stedet for å kjøre det på Støleheia, og nå vil altså bygg- og miljøutvalget forsøke å stoppe dette. Robstad sier det heller ikke er lov å brenne søpla si, da dette kan slippe ut miljøgifter. Hun har vært i kontakt med Avfall Sør om dette.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på venneslatidende.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

Hei, 

×

Du leser første premium-sak

Du har nå lest 2 saker

×

Ha en fin dag!

Du har nå lest 3 saker

×

Tekst kommer her.

Du har nå lest 4 saker

×

Du har nå 1 plussak igjen. Men du kan nå også få ubegrenset tilgang i én måned for kun 1 krone