annonse

Farsene fortsetter i byggesakene

Lang og vanskelig sak
Lang og vanskelig sak: Bygg- og miljøutvalget var på befaring på tomta som er delt på Rakkestad. Nå får de igjen saken på bordet sitt, etter at enhetsleder Eivind Mauland (t.h.) har omgjort et administrativt vedtak i saken. (Foto: )
Skylder på administrasjonen
Skylder på administrasjonen: Solveig Robstad mener politikerne ikke kan lastes for den kjedelige situasjonen. (Foto: )

+ Neste uke skal politikerne nok en gang behandle de omstridte byggesakene til utbyggerne Harald Hodnemyr og Tore Lindekleiv.

  • Anne Jeppestøl Engedal

– Disse sakene skulle ha vært ferdige, sier leder av bygg- og miljøutvalget, Solveig Robstad.

Begge utbyggerne har i to år hatt byggesakene sine gjennom en rekke prosesser både administrativt og politisk. VT har fulgt det som etter hvert har blitt det rene marerittet både for kommunen og utbyggerne. I den ene saken også frustrerte naboer involvert. Robstad mener det ikke er politikerne som har «grapset det til» i denne saken.

– Nei, det mener jeg er administrasjonen. Vi har vært positivt innstilt i begge sakene, og jeg har i alle fall ikke endret mitt syn, sier Robstad.

Enhetsleder Eivind Mauland har i begge byggesakene endt opp med å oppheve de administrative vedtakene som er fattet av en av saksbehandlerne i byggesaksavdelingen.

I tilfellet for Harald Hodnemyr, med sitt prosjekt på Rakkestad, betyr det at han har fått et nei til en delingstillatelse som han allerede har handlet ut fra. Tomten er delt, og solgt videre. Mauland mener Hodnemyr fikk tillatelsen på feil grunnlag, og at vedtaket må omgjøres. Det er ikke Robstad enig i.

– Om det har blitt ja på feil grunnlag, og det ikke går utover noen andre, så mener jeg at «bordet fanger». Da kan vi ikke gjøre det om, sier Robstad.

For Lindekleiv, betyr omgjøringsvedtaket ikke at han får nei til tiltaket, men at tillatelsen begrunnes med andre lover og dispensasjoner – på en måte som å rykke tilbake til det aller første vedtaket, fra 2016.

Torsdag kommer sakene igjen på bordet til bygg- og miljøutvalget.

Tar tid

Hodnemyr klager via sin advokat på omgjøringsvedtaket. I Lindekleiv sin sak er det naboene som nok en gang klager over at han får lov til å bygge tomannsboliger i Ravnåsvegen.

Uansett utfall, betyr klagene at sakene vil drøye enda lenger ut i tid.

Dersom naboene til Lindekleiv sitt prosjekt ikke får medhold, vil klagen automatisk gå til Fylkesmannen.

I Hodnemyr sin sak, vil den gå til Fylkesmannen dersom utvalget ikke tar klagen til følge.

aje@venneslatidende.no

Hei, 

×

Du leser første premium-sak

Du har nå lest 2 saker

×

Ha en fin dag!

Du har nå lest 3 saker

×

Tekst kommer her.

Du har nå lest 4 saker

×

Du har nå 1 plussak igjen. Men du kan nå også få ubegrenset tilgang i én måned for kun 1 krone